Zásady ochrany osobních údajů

Český Bazar – csbazar.cz je inzertní portál provozovaný fyzickou osobou – Jaroslav Průcha, IČO 19172591 se sídlem Čeladná 968, 739 12 Čeladná, dále jen provozovatel. 

Zpracování osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby inzerce inzerentem a zájemcem, zejména vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání inzerce (e-mail, telefon, IP adresa, cookie, inzertní ID, popisné a fakturační údaje u plateb).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě inzerent a zájemce užívají služby této inzerce a jejíchž smluvní stranou je inzerent nebo zájemce, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, musí byt vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Český Bazar nabízí.

6. Veškeré informace o vkládaných inzerátech, e-mailech a telefonech jsou vymazány po smazání Vašeho účtu a inzerátu. Stejně tak jsou po smazání inzerátu vymazány i veškeré fotografie k němu nahrané. Tyto fotografie jsou rovněž smazány z celého serveru a nelze je obnovit.

7. Platební údaje a faktury jsou archivovány. Všechny platby jsou prováděny skrze finanční služby Stripe, PayPal, Google Pay a Apple Pay. Všechny tyto finanční služby jsou zabezpečeny bezpečnostním protokolem 3D Secure pro bezpečné online platby.

Odkazy na námi používané finanční služby naleznete zde:

https://stripe.com

https://www.paypal.com

Google Pay (CZ) – Lepší způsob placení

Apple Pay – Apple (CZ)

Kontakt: info@csbazar.cz

© 2024 Český Bazar - Zásady ochrany osobních údajů