Podmínky využívání inzerce Český Bazar – csbazar.cz

Český Bazar – csbazar.cz je inzertní portál provozovaný fyzickou osobou – Jaroslav Průcha, IČO 19172591 se sídlem Sedliště 328, 739 36 Sedliště, dále jen provozovatel.

Inzerce umožňuje bezplatné zveřejňování inzerátů pro fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelské subjekty, dále jen uživatelé.

Uživatelé smí zveřejňovat u inzerátu i více položek, ale musí být stejného typu, např. dvě horská kola různé barvy atd. Inzerce neslouží pro vaši reklamu. Pokud chcete propagovat svou firmu, nabídku své služby či svůj eshop můžete volně využít sekci „Služby a firmy (Katalog firem)“. Je tedy přísně zakázáno dávat nabídku svých služeb či svou firmu do jiné sekce než „Služby a firmy (Katalog firem)“. Takové inzeráty mohou být přeřazeny do jiné kategorie nebo mohou být smazány bez ohledu na zaplacenou službu topování.

Při registraci nebo i poté v nastavení můžete upravovat svůj uživatelský účet buď na osobní nebo firemní, kde můžete zadat informace o firmě včetně url adresy své firmy. Uživatelské jméno nesmí být nevhodné a nesmí obsahovat názvy jako administrátor, admin, moderátor, správce atd. Odkaz a popis firmy musí být na vaši firmu nebo na firmu pro kterou pracujete. Odkazy a popisy v nastavení uživatelského účtu nesmí být nevhodné a musí splňovat podmínky serveru csbazar.cz

Telefonní číslo uvedené ve vašem profilu nebo v popisu inzerátu musí být české nebo slovenské.

Název i popis inzerátu musí být napsán česky nebo slovensky a nesmí obsahovat žádná vulgární či jinak pohoršující slova. Také musí být zvolen tak, aby odpovídal zboží či službě. Vyhněte se nadměrnému používaní vykřičníků, teček, otazníků atd. Dále název inzerátu nesmí obsahovat žádný url odkaz, kontakty, adresy, čísla bankovních účtů, smajlíky atd. U popisu inzerátu toto neplatí, ale čísla bankovních účtů nesmí být uvedeny ani zde. U popisu lze přidávat odkazy ke konkrétnímu zboží či službě. Zakázáno je však vkládat nevhodné či pohoršující odkazy! Dále je zakázáno na celém webu přidávat kdekoliv odkazy na jiné inzertní weby!

Fotografie, které jsou přidané k inzerátu, se k němu musí vztahovat a nesmí být jakýmkoliv způsobem nevhodné, obsahovat text či reklamu. Toto neplatí pro realitní kanceláře či autobazary, které většinou vkládají malé logo přímo na fotografii. Dále toto neplatí pro sekci „Služby – Firmy“, kde mohou uživatelé přidávat např. plakáty a letáky. Fotografie musí být originálně pořízeny uživatelem a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného předmětu. Není povoleno vkládat fotografie katalogové, poskytnuté od dodavatelů či fotografie stažené z jiných webových stránek nebo z inzerátů jiných uživatelů.

Je zakázáno psát jiným uživatelům na webu nevhodné zprávy a jakkoli je obtěžovat. V takovém případě můžeme i smazat účet uživatele, který obtěžuje jiné uživatele bez ohledu na zakoupené topované inzeráty.

Je přísně zakázáno vydávat se za jinou osobu či firmu!

Je přísně zakázáno inzerovat a vstupovat do sekce „Vodní dýmky a el. cigarety“ osobám mladším 18 let!

Uživatel je povinen u inzerátu uvést pravdivé informace o nabízeném zboží, jeho stavu, ceně a podmínkách prodeje. Každý inzerát musí být umístěn do co nejpřesnější kategorie. Pokud nevíte do jaké kategorie svůj inzerát vložit, tak jej dejte do kategorie „Ostatní“, kterou naleznete u každé kategorie na inzerci. Může se stát, že nám zde některá důležitá kategorie vyloženě chybí a v tomto bych vás požádal o spolupráci a kontaktování našeho týmu na e-mailu info@csbazar.cz

Na inzertním portálu csbazar.cz je dále zakázána inzerce:

 • porušující platné zákony České republiky
 • léků a potravin
 • mrtvých zvířat a masa
 • ohledně erotiky, erotického zboží a nabídek práce v erotice
 • za účelem seznamování se
 • všech typů zbraní, ke kterým je nutný zbrojní průkaz nebo ohlášení do registru zbraní
 • cigaret, cigaretového tabáku, tabákových výrobků včetně semen a sazenic tabáku, alkoholu, drog a jakýchkoliv jiných omamných, psychotropních a návykových látek. (Originální náplně do el. cigaret a tabáky do vodních dýmek inzerovat můžete v sekci „Vodní dýmky a el. cigarety“)
 • kryptoměn
 • provizních systémů a pochybných výdělků z domova
 • práce za poplatek předem
 • duplicitních inzerátů
 • zboží na objednávku a jeho výkup s výjimkou kategorie „Služby a firmy (Katalog firem)“
 • výkupu nemovitostí s výjimkou kategorie „Služby a firmy (Katalog firem)“
 • půjček, finančních úvěrů, oddlužení, vyplácení exekucí, investic, likvidací firem a směnárenských služeb. Tento zákaz platí pro celý web
 • kradeného zboží či exekučně zabaveného zboží
 • pohonných hmot
 • hudby, filmů, počítačových her, softwaru a jiných audiovizuálních děl na jiných než originálních nosičích
 • veškerých padělků
 • veškerých dokladů (pasy, občanské průkazy, řidičské a technické průkazy atd.)
 • jejímž účelem je podvod a okradení kohokoliv
 • která ubližuje nebo pohoršuje třetí stranu
 • výkupu a prodeje pohledávek
 • hazardu, hazardních služeb, hazardních společností – firem či hazardního vybavení
 • samostatných dokladů k vozidlům, SPZ a dálničních známek
 • služeb a firem jež porušují platné zákony České republiky a jsou v rozporu s těmito podmínkami inzerce

Inzerát má po přidání status „Ke schválení“ a v případě porušení podmínek inzerce bude zamítnut. Pokud inzerát neporušuje podmínky inzerce, tak bude schválen, co nejrychleji to bude možné. Inzeráty jsou kontrolovány moderátory, administrátory a uživateli inzerce, kteří mají možnost každý inzerát nahlásit prostřednictvím tlačítka „Nahlásit tento inzerát“, které je u každého inzerátu. V případě porušení podmínek inzerce budou takové inzeráty smazány či zamítnuty bez nároku uživatele na vrácení jakéhokoliv poplatku! V případě neustálého či hrubého porušení podmínek inzerce má provozovatel právo kompletně vymazat účet uživatele či mu zablokovat přístup bez jakéhokoliv nároku na vrácení poplatků za topování a zakoupených balíčků!

Je-li inzerát vyhodnocen jako duplicitní, tak má provozovatel právo smazat nebo zamítnout starší z nich.

Provozovatel má rovněž právo nevracet poplatky za zakoupené balíčky.

Provozovatel má právo zamítnout či upravit inzerát, který je přidán do špatné kategorie. Dále má provozovatel právo smazat či zamítnout inzerát, který je v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami Českého Bazaru či dobrými mravy a to bez předchozí výzvy k nápravě a bez nároku vrácení jakéhokoliv poplatku.

Inzeráty jsou bezplatně zveřejněny po neomezenou dobu. Funkce „upravit“ Vám u inzerátů neaktualizuje datum a čas přidání inzerátu. Pokud chcete, aby byl váš inzerát automaticky aktualizován každý den, tak si můžete zakoupit naši funkci „Topování (Extra)“, se kterou váš inzerát zaručeně nikdo nepřehlédne.

Po vymazání inzerátu uživatelem nebo provozovatelem jsou odstraněny ze serveru veškeré informace v něm obsažené (včetně fotografií) a nelze ho obnovit zpět! To samé platí po vymazání uživatelova účtu!

Uživatel může přidat libovolné množství inzerátů, ale je zakázáno přidávat duplicitní inzeráty.

Provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu a původ nabízeného zboží!

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele zveřejněných v inzerátu nebo osobním profilu či získaných nelegálním proniknutím do systému třetí osobou.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za činnost uživatelů či návštěvníků inzerce a nezodpovídá za případné podvody na inzerci, ani za to, jakým způsobem ji využívají. Nezodpovídá ani za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání inzerce Český Bazar nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Uživatel zodpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany uživatele nezodpovídá. Za obsah inzerátu zodpovídá pouze a výhradně uživatel, který inzerát přidal!

Uživatel je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky inzerce a příslušné právní předpisy.

V případě, že uživatel připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na celou dobu zveřejnění inzerátu na serveru.

Provozovatel má právo kdykoliv upravovat, aktualizovat či přidávat nové funkce na inzerci csbazar.cz

Provozovatel má právo smazat všechny zamítnuté inzeráty, které jsou zamítnuty po dobu delší něž 1 týden, aby tím uvolnil místo na serveru. Své zamítnuté inzeráty naleznete ve správě svých inzerátů v kolonce „Neaktivní“.

Na našich stránkách nikdy nebudou otravné personalizované reklamy. Výjimka je v případě spoluprací a možného umístění reklamního banneru zde na webu.

Provozovatel nemá povinnost vracet darované finanční prostředky, které byly darovány uživateli či návštěvníky inzerce skrze tlačítko „Podpořit Český Bazar“.

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://csbazar.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

Registrací a vytvořením uživatelského účtu s těmito podmínkami souhlasíte. Neznalost a nepřečtení těchto podmínek inzerce uživatele neomlouvá!

Prostě a jednoduše si společně užívejte inzerci bez narušení pravidel. Nezapomínejte, že inzerce by tu měla být od toho, abychom sdíleli starší věci, kterým takhle můžeme dát nový smysl nebo abychom si našli novou práci, auto, nemovitost, ztracené věci či zvíře atd.

Děkuji, že jste se rozhodli využít naši inzerci. Přejeme vám mnoho úspěchů a hlavně zdraví, protože to si nekoupíte nikde.